Free

Klimatjournalistik

Det här är en kurs för dig som vill börja bevaka klimat- och omställningsfrågor och som vill få mer kunskap, inspiration och idéer hur du kan gå vidare. Det finns så mycket fakta olika vetenskapliga begrepp och det kommer hela tiden ny forskning som behöver kokas ner till begriplig journalistik, för att intressera och engagera […]

Klimatjournalistik Read More »

Excel för journalister

Data och information blir mer och mer en del av vardagen för journalistiken. Att känna sig trygg och bekväm med Excel, Google Sheets och andra kalkylbladsprogram är därför en viktig del av verktygslådan. Du måste inte vara expert och du måste inte kunna allt, men en grundläggande nivå är bra att ha och det är

Excel för journalister Read More »

Digital säkerhet

Har du koll på ditt digitala informationsflöde? Information är mer än någonsin värdefull valuta både på gott och ont och som journalist idag måste du vara medveten om vilka risker som finns både för dig själv och för dina källor. I den här kursen får du lära dig det mesta som behövs för att höja

Digital säkerhet Read More »

EU till vardags

Du måste inte vara EU-expert för att bevaka en nyhet som har med EU att göra. I den här kursen går vi tillbaka till vargen, snuset och lakritspipan för att visa hur enkelt det kan vara. Med hjälp av tre basfakta och en hel del tips om var du kan ta reda på detaljer, blir

EU till vardags Read More »

EU och klimatet

Nästan en tredjedel av alla EU:s pengar fram till 2028 är vikta åt klimatet. På den här kursen får du hjälp med att sätta dig in i EU:s klimatpolitik och hur du tar reda på om EU verkligen menar allvar med sina löften. Du får lära dig: Hur EU:s klimatpolitik är organiserat i en översikt

EU och klimatet Read More »