klimat

Klimatjournalistik

Det här är en kurs för dig som vill börja bevaka klimat- och omställningsfrågor och som vill få mer kunskap, inspiration och idéer hur du kan gå vidare. Det finns så mycket fakta olika vetenskapliga begrepp och det kommer hela tiden ny forskning som behöver kokas ner till begriplig journalistik, för att intressera och engagera […]

Klimatjournalistik Read More »

EU och klimatet

Nästan en tredjedel av alla EU:s pengar fram till 2028 är vikta åt klimatet. På den här kursen får du hjälp med att sätta dig in i EU:s klimatpolitik och hur du tar reda på om EU verkligen menar allvar med sina löften. Du får lära dig: Hur EU:s klimatpolitik är organiserat i en översikt

EU och klimatet Read More »