popular

Klimatjournalistik

Det här är en kurs för dig som vill börja bevaka klimat- och omställningsfrågor och som vill få mer kunskap, inspiration och idéer hur du kan gå vidare. Det finns så mycket fakta olika vetenskapliga begrepp och det kommer hela tiden ny forskning som behöver kokas ner till begriplig journalistik, för att intressera och engagera […]

Klimatjournalistik Read More »

Excel för journalister

Data och information blir mer och mer en del av vardagen för journalistiken. Att känna sig trygg och bekväm med Excel, Google Sheets och andra kalkylbladsprogram är därför en viktig del av verktygslådan. Du måste inte vara expert och du måste inte kunna allt, men en grundläggande nivå är bra att ha och det är

Excel för journalister Read More »

Digital säkerhet

Har du koll på ditt digitala informationsflöde? Information är mer än någonsin värdefull valuta både på gott och ont och som journalist idag måste du vara medveten om vilka risker som finns både för dig själv och för dina källor. I den här kursen får du lära dig det mesta som behövs för att höja

Digital säkerhet Read More »