Courses

Klimatjournalistik

Det här är en kurs för dig som vill börja bevaka klimat- och omställningsfrågor och som vill få mer kunskap, inspiration och idéer hur du kan gå vidare. Det finns så mycket fakta olika vetenskapliga begrepp och det kommer hela tiden ny forskning som behöver kokas ner till begriplig journalistik, för att intressera och engagera […]

Klimatjournalistik Read More »