Excel för journalister

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Data och information blir mer och mer en del av vardagen för journalistiken. Att känna sig trygg och bekväm med Excel, Google Sheets och andra kalkylbladsprogram är därför en viktig del av verktygslådan.

Du måste inte vara expert och du måste inte kunna allt, men en grundläggande nivå är bra att ha och det är precis det som du får lära dig i denna kursen.

Helena Bengtsson har varit kursledare på Fojo i många år och lärt ut allt från grundläggande Excel till mer avancerad datajournalistik. Efter många år på SVT och The Guardian jobbar hon nu som datajournalist på Gota Media, med bas på BLT i Blekinge.

I den här kursen får du bland annat lära dig:

  • Vad är rad, kolumn och cell?
  • Varför det är viktigt att vara konsekvent i sin inmatning
  • Hur du formaterar celler beroende på vad de innehåller
  • Varför det är viktigt med rubriker
  • Hur du sorterar ditt material
  • Hur du filtrerar fram det som är viktigt
  • Hur du skriver enkla formler och gör enkla beräkningar

Kursen är videobaserad och tar cirka en timme totalt. Varje kapitel består av en video om mellan 5 och 8 minuter lång.

Det finns en textfil under fliken “Material” som kan vara bra att ladda ner innan du börjar kursen.