Fact-checking for dummies

Current Status
Not Enrolled
Price
Gratis
Get Started
This course is currently closed

Faktagranskning har blivit en av de viktigaste segmenten inom journalistiken idag. Världsomspännande organisationer som GIJN med flera anordnar kurser och utbildningar inom ämnet.

Fojos Faktajouren har sedan 2018 varit en av de ledande aktörerna i Sverige och nu kan du snart få lära dig grunderna i faktagranskning tillsammans med Faktajourens projektledare Annelie Frank.

Kursledare

Picture of Annelie Frank

Annelie Frank

Kursinnehåll