Fact-checking for dummies

Status
Ej registrerad
Pris
Gratis
Kom igång
This kurs is currently closed

Faktagranskning har blivit en av de viktigaste segmenten inom journalistiken idag. Världsomspännande organisationer som GIJN med flera anordnar kurser och utbildningar inom ämnet.

Fojos Faktajouren har sedan 2018 varit en av de ledande aktörerna i Sverige och nu kan du snart få lära dig grunderna i faktagranskning tillsammans med Faktajourens projektledare Annelie Frank.

Kursledare

Annelie Frank

Annelie Frank

Kursinnehåll