Klimatjournalistik

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Det här är en kurs för dig som vill börja bevaka klimat- och omställningsfrågor och som vill få mer kunskap, inspiration och idéer hur du kan gå vidare.

Det finns mycket fakta olika vetenskapliga begrepp och det kommer hela tiden ny forskning som behöver kokas ner till begriplig journalistik, för att intressera och engagera dina läsare, tittare och lyssnare. Ibland kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja.

På den här kursen går vi igenom några olika områden som är bra att känna till när du bevakar klimat, – miljö- och omställningsfrågor.

Men först tittar vi lite övergripande:

Efter kursen ska du ha fått ökad kunskap om och fler perspektiv på:

  • Vad forskningen säger och några av klimatomställningens utmaningar
  • Det klimatpolitiska ramverket. Hur olika aktörer som till exempel EU, regering, kommuner, myndigheter och organisationer påverkar klimatomställningen och klimatpolitiken.
  • Olika ämnen, vinklar och källor inom klimatbevakningen.
  • Hur du kan använda olika källor
  • Råd och tips från några journalister som bevakar klimat- och omställningsfrågor.
  • Information om var du själv kan söka vidare, efter kursen.