5. Hur grön är skogen?

I förra kapitlet såg du hur det kan bli lite glidande om det är EU eller Sverige som har beslutanderätt inom ett visst område – den gången var det motorvägarna utanför Lund, del av en europeisk transportkorridor.

I det här kapitlet kommer du att se hur det här med bindande EU-lagar eller ren frivillighet gäller för skogen, ett av klimatpolitikens viktigaste områden.